Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.24036.440
Hồ Chí Minh36.24036.420
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23270  23270  23360
  EUR  26266.02  26345.06  26738.29
  GBP  29086.86  29291.9  29552.51
  HKD  2942  2962.74  3007.09
  JPY  200.7  202.73  207.79
  CHF  23180.61  23344.02  23646.11
  AUD  16568.06  16668.07  16850.03
  CAD  17136.41  17292.04  17480.81
  SGD  16789.31  16907.66  17092.24
  THB  697.95  697.95  727.06