Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.41036.560
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23300  23300  23380
  EUR  27201.53  27283.38  27526.1
  GBP  30235.76  30448.9  30719.78
  HKD  2945.13  2965.89  3010.28
  JPY  202.74  204.79  209.1
  CHF  23844.15  24012.24  24322.96
  AUD  16709.21  16810.07  16993.57
  CAD  17761.44  17922.74  18118.38
  SGD  16878.75  16997.73  17183.28
  THB  705.22  705.22  734.64