Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.51036.690
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22735  22735  22805
  EUR  27688.42  27771.74  28019.41
  GBP  31525.64  31747.88  32031
  HKD  2860.84  2881.01  2924.19
  JPY  210.79  212.92  214.82
  CHF  23514.64  23680.4  23987.34
  AUD  17325.58  17430.16  17585.6
  CAD  17158.21  17314.04  17538.46
  SGD  17055.93  17176.16  17364.03
  THB  715.18  715.18  745.03