Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.65036.830
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22855  22855  22925
  EUR  26174.75  26253.51  26487.51
  GBP  29668.53  29877.67  30143.97
  HKD  2876.37  2896.65  2940.05
  JPY  203.67  205.73  209.02
  CHF  22659.52  22819.25  23114.92
  AUD  16654.06  16754.59  16937.77
  CAD  16942.87  17096.74  17283.66
  SGD  16583.61  16700.51  16883.1
  THB  680.51  680.51  708.9