Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.57036.790
Hồ Chí Minh36.57036.770
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22675  22675  22745
  EUR  27466.66  27549.31  27795.06
  GBP  31009.24  31227.83  31506.39
  HKD  2862.53  2882.71  2925.93
  JPY  201.06  203.09  204.9
  CHF  23226.56  23390.29  23693.52
  AUD  17888.94  17996.92  18157.46
  CAD  17962.51  18125.64  18360.63
  SGD  16932.63  17051.99  17238.54
  THB  696.12  696.12  725.17